Coraz więcej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza swoje autorskie programy ukierunkowane na wsparcie przedsięwzięć proekologicznych, w tym na wsparcie instalacji prosumenckich. Poniżej prezentujemy te programy, które skierowane są bezpośrednio do osób fizycznych i z których można sfinansować inwestycje w odnawialne źródła energii. 


Ogólnopolski Program Mój Prąd!!  Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 20.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej


     

Kredyt Ratalny - 5,64%

 • 0% prowizji
 • oprocentowanie stałe 5,64 %
 • od 36 do 84 miesięcy

Kredyt Ratalny 0,25%

 • 0,25 % miesięczny koszt kredytu - liczony od kwoty udzielonego kredytu
 • oprocentowanie 0 %
 • od 3 do 60 miesięcy


     

  Kredyt EKOPOŻYCZKA PKO

 • oprocentowanie zmienne: 4,99 %
 • od 1 do 120 miesięcy
 • prowizja 0,99%

Kredyt Ratalny 0,3%

 • 0,3 % miesięczny koszt kredytu - liczony od kwoty udzielonego kredytu
 • oprocentowanie 0 %
 • od 3 do 120 miesięcydodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGW
ORAZ

Program Słonecznik 2019: Pożyczka z umorzeniem do 15% - WFOŚiGW  TORUŃ

 • oprocentowanie pożyczki 3 %
 • możliwość finansowania 100 % kosztów instalacji fotowoltaicznej
 • okres kredytowania 4-10 lat
 • umorzenie w przypadku samej instalacji fotowoltaicznej  5%
 • nabór wniosków od 01.03.2019 r. – 31.05.2019 r

Linia kredytowa nr 8 dostępna w WFOŚu:

 • oprocentowanie 2%
 • prowizja Banku 1,5 % od przyznanego kredytu
 • okres kredytowania do 5 lat
 • instalacje do 100 kW
 • kredyt z Banku BOŚ lub z Kujawsko-Dobrzańskiego Banku Spółdzielczego    

dodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGWORAZ 

Pożyczka z dopłatą do oprocentowania:

 • preferencyjna pożyczka z dopłatą do oprocentowania pożyczki
 • maksymalny okres kredytowania zależy od zdolności kredytobiorcy, jednak nie dłużej niż 20 lat
 • realne oprocentowanie to jedynie wibor 3m

dodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGWORAZ 

Pożyczka z umorzeniem do 15%
minimalna instalacja 10 kWp

 • preferencyjna pożyczka 3,6%
 • na kwotę netto kosztów kwalifikowanych
 • podatek vat jako wkład własny
 • okres max. 120 miesięcy


ORAZ


Dotacja dla mieszkańców miasta Warszawa

 • dotacja do 40% rzeczywistych kosztów realizacji 
 • maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł


ORAZ

WFOŚiG w Opolu – dofinansowanie w formie pożyczki:

 • OBECNIE ZAWIESZONY PROGRAM
 • oprocentowanie 2,5% w skali roku
 • możliwość umorzenia 20 % pożyczki
 • możliwość finansowania 95 % kosztów instalacji fotowolaicznej

Pożyczka z dopłatą do oprocentowania:

 • preferencyjna pożyczka z dopłatą do oprocentowania pożyczki
 • maksymalny okres kredytowania 8 lat
 • realne oprocentowanie 3%
 • maksymalna kwota kredytu: do 90% wartości zadania


ORAZ

Kredyt Ratalny 2,63%

 • WIBOR3M + 0,91% marży oprocentowanie
 • 10 % minimalna wpłata własna
 • 2 % prowizji
 • od 6 do 96 miesięcy
 • dostępny na obszarze Podkarpaciadodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGW


dodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGW


ORAZ  

Preferencyjne Kredyty Bankowe

 • kredyt do 75% nakładów inwestycyjnych,
 • uzupełnieniem kredytu jest dotacja w wysokości 20% wartości kredytu
 • oprocentowanie kredytu: dla okresu kredytowania do 6 lat - WIBOR 3M + 4,0%, dla okresu kredytowania powyżej 6 lat - WIBOR 3M + 4,5%.
 • Maksymalny okres kredytowania 10 lat  


dodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGW


dodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGW


dodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGWdodatkowo czekamy na ogłoszenie programów kredytowych przez WFOŚiGW