POLECAMY:


Zamów instalację fotowoltaiczną:


Skorzystaj z preferencyjnego finansowania dostępnego z wielu krajowych i europejskich środków.


Sprawdź poniżej jaką wysokość dotacji możesz otrzymać i napisz do nas, a my pozyskamy ją dla Ciebie.

Chcesz w szybki sposób sfinansować planowaną inwestycję w OZE? Skorzystaj z kredytów ratalnych lub leasingu.


Dostępne na obszarze całego kraju.


Nowe dotacje dla inwestycji OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020:


Styczeń 2018 nabór wnisoków pod działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach


Aktualne programy (nabory) RPO
w poszczególnych województwach:

 


Zamów instalację fotowoltaiczną:

Lipiec 2018 nabór wniosków pod działanie 3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.


 

Styczeń 2018 ogłoszenie naboru pod Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.Marzec-kwieceiń 2018 nabór wniosków pod Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.Marzec 2018 nabór wniosków pod działanie 3.4 Kogeneracja  I.  Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe

Czerwiec 2018 nabór wniosków pod Działanie 3.1.Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE - elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE - elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.W Maju 2018 ma ruszyć nabór na konkurs:

 4.2. Eko-Przedsiębiorstwa A. głęboka modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł C. kompleksowy projekt obejmujący:(a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, D. rozwój budownictwa energooszczę

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.Październik 2018 nabór wniosków dotyczące działania 4.2. Efektywność energetyczna. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.


 


Od stycznia 2018 roku planowany jest nabór wniosków na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.Czerwiec 2018 nabór wniosków pod działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP 

Wrzesień 2018 nabór wniosków pod działanie  4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.


Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.


Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.