POLECAMY:


Zamów instalację fotowoltaiczną:


Skorzystaj z preferencyjnego finansowania dostępnego z wielu krajowych i europejskich środków.


Sprawdź poniżej jaką wysokość dotacji możesz otrzymać i napisz do nas, a my pozyskamy ją dla Ciebie.

Chcesz w szybki sposób sfinansować planowaną inwestycję w OZE? Skorzystaj z kredytów ratalnych lub leasingu.


Dostępne na obszarze całego kraju.


Nowe dotacje dla inwestycji OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020:


Styczeń 2018 nabór wnisoków pod działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach


Aktualne programy (nabory) RPO
w poszczególnych województwach:

 


Zamów instalację fotowoltaiczną:

Lipiec 2018 nabór wniosków pod działanie 3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii


 

Styczeń 2018 ogłoszenie naboru pod Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.Marzec-kwieceiń 2018 nabór wniosków pod Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZEMarzec 2018 nabór wniosków pod działanie 3.4 Kogeneracja  I.  Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe

Czerwiec 2018 nabór wniosków pod Działanie 3.1.Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE - elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE - elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.


W Maju 2018 ma ruszyć nabór na konkurs:

 4.2. Eko-Przedsiębiorstwa A. głęboka modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł C. kompleksowy projekt obejmujący:(a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, D. rozwój budownictwa energooszczęPaździernik 2018 nabór wniosków dotyczące działania 4.2. Efektywność energetyczna. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

 


Od stycznia 2018 roku planowany jest nabór wniosków na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Czerwiec 2018 nabór wniosków pod działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP 

Wrzesień 2018 nabór wniosków pod działanie  4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w marketingu Pv Instalator Polska Grupa PVGE, a także otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.