Jedyny w Polsce portal finansowy w 100% dedykowany źródłom finansowania Inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

 

FINANSE DLA OZE 


to grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania na inwestycje w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. 

Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu projektami w dziedzinie OZE oraz dostarczaniu optymalnych rozwiązań finansowych dla naszych klientów.    

Oferujemy wsparcie merytoryczne i formalne w znalezieniu odpowiednich form dofinansowania, a także w przygotowywaniu wniosków do instytucji zewnętrznych w celu pozyskania środków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.


Ogólnopolski Program Mój Prąd!!  Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 20.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

  • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
  • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
  • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej

Dostępne źródła finansowania:

  • środki krajowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Program PROSUMENT),
  • fundusze europejskie  2014-2020 (RPO - Regionalne Programy Operacyjne)
  • kredyty ratalne
  • kredyty bankowe (obrotowe, inwestycyjne)
  • leasingi
  • inne (fundusze inwestycyjne PE, VC)

W poszczególnych zakładkach znajdą Państwo informacje o AKTUALNYCH NABORACH i możliwościach sfinansowania zakupu produktów z branży OZE, m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych.


Chcesz abyśmy znaleźli i/lub pozyskali finansowanie dla Twojej inwestycji w OZE? 

TO PROSTE

Wypełnij poniższy formularz i skontaktujemy się z Tobą
(formularz zostanie wysłany po wyrażeniu poniższej zgody)

 
Skontaktuj się z nami